Factoring – Ett övergripande begrepp för att sälja, köpa och belåna fakturor. Vägar där en faktura säljs eller belånas till ett kreditbolag. Fördelen är framförallt minimal administration kring fakturorna samt snabbt förbättrad likviditet. Ett företag som är väl omtyckt och håller på med just factoring är factoringgruppen.se.

Likviditet – Hur mycket kapital ett företag har tillgång till för att betala löpande fakturor och andra betalningar. Företaget kan alltså gå mycket bra men av olika anledningar ligga ute med stora summor vilket skapar en sämre likviditet. Att sälja fakturor är en av de vanligaste vägarna för att få ett bättre kassaflöde och därmed minska risken för dålig likviditet.

Sälja fakturor – Att sälja fakturor innebär att kravet mot kunden överlämnas till ett kreditbolag. Man säljer skulden vidare. Kreditbolaget får denna kundfordring och betalar ut fakturabeloppet till företaget som valt att sälja fakturor. Men de tar även en avgift för tjänsten vilket innebär att utbetalat belopp kan motsvara exempelvis 97 – 98 % av ursprungligt fakturabelopp.

Fakturaköp – Ett annat ord för fakturaförsäljning eller att sälja fakturor. Egentligen utgår det ifrån köparens perspektiv. Ett kreditbolag kan arbeta med och erbjuda fakturaköp medan säljaren (kunden) är den som säljer fakturor. Men begreppen används mycket ofta på samma sätt. Detta både i marknadsföring och i hur tjänsterna beskrivs.

Regress – Kan lite förenklat förklaras med att skulden kan återkrävas. I samband med fakturaförsäljning innebär det att kreditbolaget inte tar all risk och kreditförlust i samband med obetald faktura. Efter en viss tid efter att fakturan förfallit kommer kreditbolaget att sälja tillbaka skulden. Med andra ord finns i avtalet regler som säger att fakturan måste återköpas av det företag som valt att sälja fakturor.

Motsatsen är att regress inte finns. När en faktura är såld så kan det inte återköpas. Skulle det uppstå en kreditförlust är det därmed helt och håller kreditbolaget som står för denna förlust. När detta finns kan det vara en högre avgift. Men samtidigt blir det en ökad säkerhet utan någon mer administration från företaget som sålt.

Säljfinansiering – Att ta hjälp med säljfinansiering innebär att butiken kan erbjuda delbetalning – utan att ta den finansiella risken. Det liknar därmed tjänsten som innebär att man säljer fakturor men i detta fall ska beloppet betalas över flera månader. För dig som har tjänsten kommer däremot hela beloppet att betalas ut i förskott.

Som företagare finns fördelen i att man kan erbjuda sina kunder flera olika betalningsmöjligheter med bland annat just delbetalning. Fler kunder har då råd att köpa produkterna då betalning sker över längre tid. Som företagare är det däremot svårt att agera bank och ha långdragna delbetalningar att ha koll på. Men genom säljfinansiering betalas beloppet ut direkt. Det är därmed inte speciellt stor skillnad mot att sälja fakturor. Skillnaden ligger snarare hos kreditbolaget.

Betalningspåminnelse och inkassotjänst – Flera kreditföretag erbjuder kompletta paketlösningar för de som vill ha hjälp med att sälja fakturor, skapa smidigare betalningslösningar och undvika att lägga tid på fakturahantering. En av dessa tjänster handlar om att skicka ut betalningspåminnelse och kontakta kunden om det skulle behöva gå till inkasso. Företagaren skickar in fakturan som förfallit och kreditbolaget tar sedan över och skickar påminnelse, har koll på att betalning sker och kontaktar kunden personligen för att hitta en lösning innan inkasso kopplas in.