De flesta större kreditbolag som erbjuder factoring har en avdelning med ”Frågor och Svar” på sin hemsida. Några av de vanligt förekommande frågorna kring factoring är:

Vad kostar det att sälja fakturor?

Det finns olika beräkningsmodeller men det är i grunden en procentsats på det belopp som faktureras. Det som avgör hur stor procentsatsen blir är bland annat om företaget enbart vil sälja vissa fakturor eller samtliga, hur stora belopp det handlar om och kreditrisken hos kunderna.

Går det att få pegarna samma dag?

Ja, en del factoringbolag erbjuder utbetalning av fakturabeloppet, minus avgift, redan samma dag som fakturan skickas in. Andra erbjuder pengarna inom 1 – 3 dagar. Oavsett är det betydligt snabbare än att vänta på att kunden ska betala inom exempelvis 30 eller 60 dagar.

Går det att sälja fakturor till utländska företag?

Ja, det finns bolag som även köper dessa fakturor. Men det finns även de som enbart godkänner fakturor till svenska kunder.

Hur lång kredittid kan fakturorna ha?

Det finns bolag som anger att factoring inte är ekonomiskt försvarbart om löptiden är längre än 120 dagar. Hur många dagar de godkänner som kredittid varierar däremot och det kan vara en avgörande faktor för att välja företag för factoring.

Vad skiljer fakturaköp och fakturabelåning?

Det som främst skiljer är vilket företag det är som tar den ekonomiska risken. Med fakturaköp är det factoringbolaget och vid belåning kvarstår risken hos fakturaägaren. Det skiljer även på ett par andra mindre detaljer så som hur stort belopp som kan betalas ut direkt när fakturan säljs/belånas.

Kan man sälja förfallna fakturor?

Nej, det går i regel inte att sälja fakturor som är förfallna. Dessutom krävs det oftast information på fakturan att fakturan är såld och därmed tillhör någon annan.

Tar finansbolaget alltid risken?

Nej. Om factoring med regress används (vilket är mycket vanligt) tar finansbolaget inte någon risk. Kommer det inte in någon betalning kommer ekonomiska förlusten hamna på företaget som utfört tjänsterna eller sålt produkterna.

I vissa fall väljer finansbolaget att enbart ta risken om försäljning sker till företag men inte om det är försäljning till privatpersoner.

Kan jag använda factoring även om mitt företag har betalningsanmärkning?

Ja, det är inte ett generellt problem. Att ditt företag har betalningsanmärkning påverkar inte möjligheten för dig att fakturera dina kunder och därmed sälja dina fakturor.

Vem tar hand om problemet om kunden bestrider fakturan?

I detta fall försöker kreditbolaget hitta en lösning mellan dig och din kund. I slutändan är det däremot kunden och du som företagare som måste hitta en lösning för att fakturaköpet ska gå igenom.