Det finns flera olika finansbolag i Sverige som erbjuder factoring. Delvis har de samma tjänster och koncept men det finns även tydliga skillnader mellan dessa bolag. En del vänder sig enbart mot större företag medan andra fokuserar på de behov som småföretagarna har. En del tillåter att kunderna finns utanför Sveriges gränser medan andra inte gör det osv. Några frågor du kan ställa dig innan du skriver ett avtal är:

Vilka tjänster erbjuds?

Factoring är en kategori av finansiella tjänster där fakturor kan belånas eller säljas. Men det kan ske med flera olika ”funktioner”. Ett exempel är om regress ska finnas eller inte.

Det är mycket vanligt i Sverige att disclosed factoring används. I korthet betyder detta att information alltid lämnas till gäldenären att fakturan sålts till ett finansbolag. Önskas däremot undisclosed är det inte lika lätt att hitta ett factoringbolag som passar. Det utifrån att detta alternativ är ovanligt i Sverige.

Erbjuds selektiv fakturering?

Om företaget inte har för avsikt att sälja samtliga sälja fakturor krävs att man söker efter selektiv factoring. I detta fall kan det finnas regler att förhålla sig till mot factoringbolaget. Ett exempel kan vara att man minst måste sälja fakturor mot fem olika gäldenärer. Med andra ord accepteras inte enbart en enda gäldenär. Här finns olika regler hos olika bolag vilket är viktigt att kontrollera som selektiv factoring önskas.

Motsatsen är full factoring. Med det menas att samtliga fakturor som ett företag säljer går via finansbolaget. Därmed väljs inte enbart vissa fakturor ut utan standardförfarandet för att sälja fakturor är att samtliga fakturor säljs eller belånas.

Vad kostar det?

En grundläggande fråga är hur mycket tjänsten kommer att kosta. Delvis beror det hur stor kund som företaget kommer att bli och under hur lång period som avtal skrivs. Genom att kontakta flera factoringbolag och be om offert kan olika prisskillnader ses och de billigare alternativen väljas.

Inom vilket området gäller tjänsten?

Har du kunder utomlands bör du kontrollera om fakturor mot dessa kunder även kan säljas eller belånas. Det är nämligen inte säkert och det kan även skilja i både hur stort belopp som betalas för fakturan samt avgifter. Detta framförallt om det inte finns regressrätt då det är betydligt krångligare att driva in en skuld från en kund i annat land än en kund i Sverige.

Det finns ett par tjänster på internet som jämför olika factoringbolag och deras tjänster. Ett alternativ är att jämföra via dessa. I annat fall kan två eller tre bolag kontaktas varpå de får visa priser, tjänster och förklara vad som är fördelen med att just anlita dem.