Företagare som aldrig utnyttjat factoring tidigare har ofta en rad frågor kring tjänsten. Här har vi sammanställt en rad frågor som flera kreditbolag har nämnt under deras ”Frågor och Svar”.

Vad är fördelen med factoring?

Den primära fördelen är att fakturorna betalas samma dag, eller inom några dagar, istället för att de betalas inom en viss betalningsperiod så som 30, 60 eller 90 dagar. Därmed kan ett företag få ett mjukare kassaflöde och undvika likviditetsproblem.

En annan fördel är att man kan välja factoring som inte har regress. Det betyder att finansbolaget tar ett större ansvar för den ekonomiska risken i att fakturan inte blir betald.

Kan factoring användas av alla företagsformer?

Ja, det spelar ingen roll om du har aktiebolag, handelsbolag eller annan företagsform. Factoring kan användas oavsett. Däremot kan det skilja något i pris och vilka tjänster som kan användas beroende bolagsform.

Vad innebär Disclosed factoring?

Disclosed innebär att det på de fakturor som skickas ut framgår att det är ett finansbolag som har ansvar för fakturan. Med andra ord att det i tydlig text står att fordran har överlåtits till finansbolaget och att dessa därmed har rätten att driva in skulden.

Detta är mycket vanligt i Sverige till motsats till unidisclosed som innebär att överlåtelse sker utan att kunden egentligen förstår detta då någon information inte ges.

Vad innebär regress?

Det vanligaste är att factoring sker med regress. Skulle fakturan inte betalas av kunden säljs fakturorna tillbaka från finansbolaget till det företag som tidigare sålt dem. I korthet innebär detta alltså att finansbolaget undviker den ekonomiska förlust som kan uppstå vid obetalda fakturor.

Motsatsen till detta är att ingen regress är tillåten. I detta fall kan inte någon återförsäljning ske. Därmed får de den ekonomiska risken. Detta iallalfall delvis. Skulle kunden bestrida en faktura blir det ändå i slutändan säljaren av produkterna som får ansvaret över fakturan och därmed ansvaret att driva ärendet.

Vad innebär window dressing?

Om ett företag vill förbättra sina nyckeltal, exempelvis inför en rapport, kan ”Window Dressing” användas. Nära inpå ett årsslut (eller annan tidsperiods slut) säljs fakturor utan regress vilket gör att företaget får större likviditet som i sin tur kan användas för att betala av skulder. På detta sätt kommer nyckeltalen förbättras, bland annat för eget kapital.

Med förbättrade nyckeltal kan till och med bättre villkor gå att få hos banken om exempelvis ett lån ska tecknas. I Sverige är detta inte vanligt enligt organisationen Svensk Factoring.

Vad kostar det?

Det finns företag som erbjuder factoring med avgift ner till 0,9% av fakturerat belopp. Det gäller däremot enbart för företag som löpande använder tjänsten till stora belopp. Generellt får man räkna med ett par procent. Därtill kan det tillkomma en årsavgift eller startavgift samt fast avgift per faktura. Det finns däremot ett flertal olika lösningar och det bästa är att jämföra olika prisnivåer för att utifrån det hitta en factoringtjänst som passar utifrån hur många fakturor (samt belopp på dessa) som kommer att säljas. Kontakta alltid minst två finansbolag innan du bestämmer dig.